{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Mobil Uygulamamızı Keşfet!

Detayları Gör

Kişisel Verilerin Korunması Politikası


Bu politika, Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş.’nin (“Under Armour”) online alışveriş platformu olan https://www.underarmour.com.tr/ web sitesi kullanıcıları tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

 • Tanımlar

  Bu politika kapsamında;

  Under Armour: Sitenin sahibi olan Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş.’yi,
  İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
  Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
  kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

  Site: https://www.underarmour.com.tr/ adresinde yer alan web sitesini,
  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
  6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

  İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

  • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
  • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
  • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
  • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
  • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
  • Kişisel verileri saklama sürelerini,
  • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
  • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, açıklamaktadır. 

 • Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

  1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve Çağrı Merkezi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

  1.1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

  https://www.underarmour.com.tr/ adresi üzerinden yapılan işlemlerde, kullanıcılara ait kişisel veriler, Under Armour ve Under Armour’ın sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda Under Armour ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş Teknoloji”) tarafından toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

  Kullanıcılardan işlem sırasında ad soyadı, telefon, doğum tarihi ve e posta adresi şeklindeki kişisel verileri alınmaktadır. Bu veriler, kullanıcı güvenliği yanında, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde olan ilgili kişilerin hukuki, stratejik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

  Ayrıca, siteyi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyadı, e-posta, telefon, cinsiyet, doğum tarihi, adres ve formun konusu şeklindeki bilgileri https://www.underarmour.com.tr/ adresinde linkinde “İletişim” sayfasında yer alan formu doldurarak iletebilirler.

  Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri Site ile tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını, bu verilerin sadece ilettikleri talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla talep edildiğini kabul ederler.

  Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

  1.2. Çağrı Merkezi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

  Under Armour, 444 02 00 telefon numaralı çağrı merkezini arayan kullanıcılara ait kişisel veriler, Under Armour’ın sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda Under Armour ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Çağrı Merkezi şirketi tarafından toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

  Çağrı Merkezini arayan kullanıcılardan görüşme sırasında ad soyadı, telefon ve e posta adresi şeklindeki kişisel verileri alınmaktadır. Bu veriler, kullanıcı güvenliği yanında, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde olan ilgili kişilerin hukuki, stratejik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

  Çağrı merkezimizi arayarak paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, talep, öneri ve şikâyetlerinizin işleme alınarak sizlere işlem sonucu hakkında bilgi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla toplanmakta ve çağrı merkezi şirketi nezdinde saklanmaktadır.

 • Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  Çevrimiçi Ziyaretçi

   İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı. Sipariş Bilgisi: Alışveriş yapılan marka ve ürün, ürün sayısı, beden bilgileri, alışveriş zamanı, özel istekler Ödeme Bilgisi: Ödenen tutar, finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi Alışveriş Sonrası Değerlendirme: Memnuniyet değerlendirmesi, yorumlar, sadakat puanları

  Web sitesi kullanıcıları

   Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, profil fotoğrafı İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler Sipariş Bilgisi: Alışveriş yapılan marka ve ürün, ürün sayısı, beden bilgileri, alışveriş zamanı, özel istekler, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri Tercih Bilgileri: Favori markaları

 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

 • Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Doğuş Teknoloji nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

  Under Armour, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  Under Armour, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Under Armour kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Under Armour’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

  Under Armour, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

  • Kişisel verilerin alındığı web sitesi tüm alanlar SSL ile korur,
  • Web sitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
  • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
  • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, çerez politikaları ile belirlenen kurallar içinde yönetilir ve korunur.
  • Under Armour’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Under Armour tarafından işletilen platformlara veya Under Armour sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Under Armour bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  Under Armour tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Under Armour tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Under Armour kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, gerektiği ölçüde ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak belirtilen üçüncü kişilere aktarmaktadır.

  Toplanan kişisel verileriniz;

  • Raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Under Armour’ın ilgili departmanlarına,
  • Verilerin toplanması, işlenmesi ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Doğuş Teknoloji’nin ilgili departmanlarına,
  • Doğuş Holding A.Ş., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflara,
  • Gerekli ölçüde, alışveriş yapacağınız program ortağımız olan üye işyerlerine,
  • Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
  • “Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Metni”’nde belirtilen işleme amaçlarına izin vermeniz durumunda Doğuş Grubu iştirakleri markalarına, aktarılmaktadır.
  • Ayrıca sipariş bilgileriniz, üye olduktan sonra sipariş vereceğiniz program ortağımız olan üye işyerleri tarafından da, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile paylaşılacaktır.

 • Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında bilgi için “https://www.d-teknoloji.com.tr/”, Doğuş Holding A.Ş., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için www.dogusgrubu.com.tr tıklayınız.

  Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

  Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

  Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 • İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

 • Müşterinin Ticari Elektronik İletiye ilişkin izni https://www.underarmour.com.tr/ web sitesinde yer alan bilgi formu aracılığıyla alınmaktadır. Ticari ileti gönderimi “Under Armour” adıyla Under Armour tarafından yapılmaktadır.

  Under Armour tarafından işletilen https://www.underarmour.com.tr/ web sitesine üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman web sitesi üzerinden değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

 • Kişisel Veri Saklama Süresi

  Under Armour işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

  Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

  10 yıl

  6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

  Ticari elektronik ileti onay kayıtları

  Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

  6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

  Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

  2 yıl

  5651 Sayılı Kanun

  Müşterilere ilişkin kişisel veriler

  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl; CCTV kayıtları için 90 gün

  6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

 • Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

  https://www.underarmour.com.tr/ web sitesi, mobil uygulaması aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

  Under Armour tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Under Armour bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Under Armour tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

  Under Armour tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

  Under Armour Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 • Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

  Under Armour bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda, her zaman değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Bu değişiklikler ve yeni politika yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

UNDERARMOUR.COM.TR KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Under Armour’a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Under Armour’a “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurular için bu formun çıktısını almaya gerek yoktur. Başvuru Sahibi, yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara dikkat etmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ 

BAŞVURU ADRESİ 

BAŞVURUDA 

SUNULMASI 

ZORUNLU BİLGİLER 

İadeli Taahhütlü 

Mektup/ Noter 

Kanalı 

Under Armour Merkez Ofisi:
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:249 Sarıyer/İstanbul 

Zarfın/tebligatın üzerine 

“Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

Şahsen Başvuru 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) 

Yoluyla 

dogusperakende@hs03.kep.tr

Kayıtlı e-postanın konu bölümüne “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Elektronik Posta Yoluyla 

KisiselVerilerim@dogusperakende.com.tr

E-postanın konu bölümüne “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Sahibi; https://www.underarmour.com.tr/ adresine üye olurken sisteme kaydettiği eposta adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul edilecektir.  

Güvenli Elektronik 

İmza İle İmzalanmış 

Elektronik Posta 

Yoluyla 

KisiselVerilerim@dogusperakende.com.tr

E-postanın konu bölümüne “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 • İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

  Ad Soyad:

  CKN:

  Telefon veya Cep Telefonu Numarası:

  E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

  Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

  Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

 • İlgili kişinin şirketimiz ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

 • Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylıca belirtiniz:

  ...................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................... 

 • İlgili Kişinin İmzası:

 • Başvuruların Sonuçlandırılması

  Başvuru Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini Under Armour’a yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, Under Armour, talebin niteliğine göre talebin Under Armour’a ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ne elektronik ortamda iletecektir.

  Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla Under Armour, Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. Under Armour ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi’ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7).

  Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda Under Armour’ın söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

  Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı - Soyadı:

  Başvuru Tarihi:

  İmza:

Parola yenileme isteği için e-posta adresinizi giriniz.

E-posta adresi Parolayı Yenile

adresine bağlı Under Armour hesabınızın şifresini sıfırlamak için bir bağlantı içeren e-posta alacaksınız.

Bağlantı yalnızca 24 saat geçerlidir.

Kayıt Ol

store icon

Daha hızlı ödeme.

exchange icon

Kolay iade ve değişim.

shipping icon

Hızlı sipariş takibi.

E-posta Adresi*
Ad* Soyad*
Şifre*

göster

 • En az 8 karakter
 • Bir küçük harf karakter
 • Bir rakam
 • Bir büyük harf
 • En az 1 özel karakter
Telefon Numarası*
Aşağıdaki yöntemlerden birkaçını seçerek bize iletişim izni vermek ister misiniz?
E-Mail SMS Arama
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında işlenmektedir.
Hesap Oluştur

Yeni website girişiniz UA, MyFitnessPal, UA MapMyRun ve diğer tüm MapMyFitness uygulamalarında da geçerlidir.